loader

Promotions

Special Discount

โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

ขยายระยะเวลาเข้าพักถึง 30 เม.ย. 2564

ประเภทห้องพัก ไม่รวมอาหารเช้า ลูกค้าจ่าย 60% รวมอาหารเช้า ลูกค้าจ่าย 60%
Superior Room 3,500 700 บาท 420 บาท 3,500 900 บาท 540 บาท
Deluxe Room 4,000 800 บาาท 480 บาท 4,000 1,000 บาท 600 บาท
เงื่อนไข :
  • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
  • ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องสำรองห้องพักล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเข้าพัก
  • ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจองในทุกกรณี
  • หากยกเลิกหรือไม่เข้าพักทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ และไม่คืนค่ามัดจำที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
  • ลูกค้าจะได้รับยืนยันการจองในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
  • รับคูปองอาหาร / ท่องเที่ยว จากแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง สูงสุดมูลค่า 900 บาท ต่อวัน จันทร์-พฤหัสบดี / ศุกร์ - อาทิตย์ 600 บาท

จองเลย